Poistenie

Prečo riešiť poistenie s nami?

  • Porovnávame ponuky všetkých poisťovní
  • Nastavíme vám poistenie na mieru
  • Poistné produkty, ktoré už využívate (poistenie auta, bývania, života,...), vieme bezplatne skontrolovať a v prípade potreby optimalizovať – nižšia cena, lepšie krytie
  • Pri zmene životnej situácie (narodenie dieťaťa, prestavba nehnuteľnosti, predaj auta, zmena zamestnania,...) vám zmluvy prispôsobíme

Skúsenosť s poistením má snáď každý.

Niektoré skúsenosti sú pozitívne, no veľa ich je negatívnych: nevhodne zvolený produkt, nesprávne nastavené poistné krytie, nevysvetlené podmienky, chyby pri riešení poistných udalostí. Správne nastavenie poistnej zmluvy  je prvým predpokladom zabezpečenia seba, svojich blízkych a svojho majetku.

Poistenie má slúžiť pre prípad neočakávaných životných situácií, v prípade ktorých by klient sám nedokázal nahradiť škody alebo si zachovať svoj životný štandard.

Auditom poistných zmlúv vieme preveriť ich nastavenie, ich úpravou dosiahnuť značnú úsporu alebo efektívnejšie využitie.

Ceníme si spoluprácu
s našimi partnermi:

Copyright © 2019 PROFINCARE, s.r.o. Všetky práva vyhradené.